سنگ نگاره های تیمره که امروز روزگار ناسازگاری را طی می کنند در میان صخره ی در شهرستان خمین، با طرح ها و نقاشی های ابتدایی و جالبی دیده می شوند که حکایت انسان های اولیه و عصر حجر را برای انسان های عصر فناوری بازگو می کند، صخره هایی که در زیباترین فصل خدادادی جلوه ای دیگر یافته استبه گزارش خبرنگار مهر، در میان صخره های تیمره در شهرستان خمین، پر از طرح ها و نقاشی های ابتدایی و جالبی است که حکایت انسان های اولیه و عصر حجر را برای انسان های عصر فناوری بازگو می کند،تیمره به منطقه ای که سرچشمه های رود اناربار است و قدیمی ترین نشانه های تمدن بشری در این نقطه یافت شده است در منطقه مابین محلات خمین و گلپایگان در قیدو و مزاین قرار دارد. کهن ترین آثارتاریخی و هنری بجا مانده از بشرسنگ نگاره ها هستند به تعبیری مادر تاریخ ، هنر، زبان ، خط ، اسطوره ها و فرهنگ ها، سنگ نگاره ها هستند.آن زمان که خط و نگارشی وجود نداشته و آدمی مجبور بوده، مجموعه اطلاعات معیشتی و شکار، حفاظت، و اعلام خطر، آیین و رسومات و شیوه زندگی را از طریق نقش و نگاره ها به دیگران منتقل کند، این سنگ نگاره های منحصر به فرد به وجود آمد.متاسفانه اخیرا بخشی از این سنگ نگاره ها تخریب گردیده است

دستور توقف تخریب سنگ نگاره های تیمره صادر شددستور توقف تخریب سنگ نگاره های تیمره صادر شد

منبع : گنجه و گنجینهرگ های تاریخ تیمره را هم زدند
برچسب ها : نگاره ,انسان ,تیمره ,صخره ,فناوری بازگو ,برای انسان ,حکایت انسان ,شهرستان خمین، ,میان صخره